วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายนามผู้ตอบรับเข้าร่วมสัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่าอียิปต์


1.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ     สตูล
2.โรลเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธื       สงขลา
3.โรงเรียนบุสตานุดดีนมูลนิธิ           สงขลา
4.โรงเรียนอิมารอตุดดีน                  กรุงเทพฯ
5.โรงเรียนตัสดีกียะห์                     สงขลา
6.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา               สงขลา
7.นายวุฒิพร ติเพียร                      นนทบุรี
8.โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา            กรุงเทพฯ
9.โรงเรียนธรรมพิทยาคาร            ปัตตานี
10.โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา        ยะลา
11.โรงเรียนดาราวิทย์                    ยะลา
12.โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ      ปัตตานี
13.โรงเรียนแสงธรรมวิทยา        นราธิวาส
14.โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์            ปัตตานี

15.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา        ปัตตานี
16.โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา      ยะลา
17.โรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา            ยะลา
18.โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์    นราธิวาส
19.นายอดุลย์   งามโขนง
20.นายทรงวุฒิ สุจริต
21.นายณัฐวุฒิ สุจริต
22.โรงเรียนซอลีฮียะห์            ปัตตานี
23.นายสมาน   แดงโกเมน      อดีตนายกสมาคมฯ
24.โรงเรียนพัฒนาวิทยากร     ยะลา
25.โรงเรียนดารุสสาลาม         นราธิวาส
26.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา   ปัตตานี
27.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ      ปัตตานี
28.นายอิบรอเฮ็ม หะยียูโซะ    สาราณียกร 52
29.โรงเรียนดาราวิทยา           นราธิวาส
ทีเหลือจะทยอยอัพเรื่อยๆครับ

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการสัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์และนักเรียนเก่าอียิปต์

ขอร่วมประชาสัมพันธ์งาน"การสัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่าอียิปต์"ผ่านสังคมออนไลน์โดยการกดไลก์ที่นี่ (รายละเอียดติดตามได้ที่หน้าเฟสนี้) หรือหน้าบล็อก www.saminarthaicairo.blogspot.com

ประกาศสำหรับคนไทยในอียิปต์เนื่องในวันครบรอบหนึ่งปีการปฏิวัติ 25 มกราคม

    บรรยากาศของประเทศอียิปต์ในช่วง วันที่ ๒๕ มกราคม 2555 นี้ อาจมีการชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความสำเร็จ และแสดงความดีใจของประชาชนในชาติ อย่างยิ่งใหญ่ ต่อชัยชนะในการได้มาซึ่งสิทธิ และเสรีภาพ ที่จตุรัสมัยดานตะห์รีร หรือในพื้นที่ต่างๆดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุมดังกล่าว ขออัลลอฮ์คุ้มครอง และบิตเตาฟีกวันนะญาฮ์ ในการสอบทุกท่านครับ

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศการแจกเนื้อที่สมาคมฯ

    1 มกราคม 2554 
     สมาคมฯรับหน้าที่ประสานกับญัมอียะห์ฯและอำนวยความสะดวกใ้ห้นักศืกษา ซึ่งนักศืกษาทั้ง 62 คนที่มีรายชื่อได้ทยอยมารับกันในวันนี้ ณ ที่ทำการสมาคม 
 แยกเนื้อใส่ถุงๆละ 1 กิโลกรัม (โดยประมาณ)


วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้ได้รับเนื้อจากญัมอียะห์

ทางสมาคมฯได้รับการประสานงานจากญัมอียะ-ชัรอียะห์เรื่องการแจกเนื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 เวลา 11.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเนื้อได้ ในวันและเวลาดังกล่าว


     - อย่าลืมนำหนังสือเดินทางมาด้วย ( สำคัญมาก )
    - รายชื่อนี้ทางญัมอียะห์เป็นผู้คัดเลือก สมาคมฯไม่มีส่วนในการคัดเลือกแต่อย่างใด

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เปิดโลกการศึกษามุสลิม ตอน นายกสมาคมนักเรียนไทยไคโรฯคนที่ 49

     ทุกๆประเทศทุกๆจังหวัดหรือทุกๆทุกๆหมู่บ้านและทุกๆ กลุ่มต้องมีผู้นำเป็นตัวขับเคลื่อนของสังคมที่อยู่ร่วมกัน ผู้นำคือบุคคลสำคัญที่จะเป็นตัวแทนและเป็นภาพลักษณ์ให้แก่สังคมนั้นๆเป็นอย่างดีหากผู้นำดีทั้งชื่อเสียงหน้าตาความรู้ความสามารถก็เท่ากับการสร้างภาพสะท้อนเห็นให้สังคมนั้นๆ มีค่าเท่ากับรูปลักษณ์ที่ผู้นำแสดงให้สาธารณชนได้เห็น ผู้นำจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญต่อกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าในระดับใด

    วันนี้ผู้นำคนใหม่ของสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือที่พวกเราเรียกกันว่า “นายกสมาคม” จากนักเรียนกว่า 2,000 คน และมากกว่า 50 ชมรม ได้รับการคัดเลือก เขาคนนั้นคือ “ศักดิ์ดา โซ๊ะเฮง” หรือเรียกกันในหมู่สังคมมุสลิมว่า “บุญญามีน” เป็นคนตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นลูกคนที่ 8 ของพี่น้อง 9 คน ของ สง่า แม่ ชื่อดรุณี มีอาชีพทำนา

                   จบป.6 จากเรียนสุเหร่าคลอง 15 (สมายะประชาสรรค์) จ.ฉะเชิงเทรา  ม.3 ที่โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม และตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ส่วนด้านศาสนาระดับตอนต้นที่โรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์บางมะเขือ และจบม.ปลายจากสองสถาบันคือโรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ กรุงเทพฯ และโรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนี้ยะห์ บ้านดอน กรุงเทพ กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ปี 4 ในคณะศาสนศาสตร์ (กุลลียะห์อุซูลุดดีน) ด้านการเผยแพร่อิสลาม  

                   เคยสอนอิสลามศึกษาในระดับประถมในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นครูศาสนา คลุกคลีการทำกิจกรรมมาตลอด ไม่ว่าจะเป็น การทำโครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ค่ายเยาวชนต่าง รวมถึงการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของชมรมในประเทศอียิปต์ รวมถึงการทำงานกับคณะกรรมการบริหารสมาคมในตำแหน่งเลขาฯ เมื่อปีที่แล้ว 2554
                  ปัจจุบันการศึกษาของนักศึกษาไทยในอียิปต์นั้นได้ก้าวมาสู่การ พัฒนาการศึกษาในรูปแบบใหม่นั้นก็คือการศึกษาแบบนักศึกษาปกครองตัวเอง เป็นการเรียนที่ต้องยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการของนักศึกษาเองที่ต้องมีความพยายามในการที่จะไปเรียนและค้นหาความรู้ต่างๆ ให้มากขึ้นเพราะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันใด นอกจากตัวนักศึกษาเอง และยังพบได้ว่าการศึกษาในระดับเตรียมภาษา และมัธยมต้นและมัธยมปลายในอียิปต์นั้นยังคงใช้การเรียนแบบพ่อปกครองลูก
                    ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไทยศึกษามักจะอยู่ในระบบแบบนักศึกษาปกครองตนเอง ซึ่งก็ไม่ทั้งหมด ดังนั้นในภาพรวมของนักศึกษาไทยจากที่จำได้ที่ผ่านมานั้นอยู่ในระดับการพัฒนามากขึ้นโดยเห็นได้จากการเข้าเรียน การผลักดันให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และที่เห็นได้ชัดคือการที่นักศึกษาใช้เวลาในการจบศึกษาน้อยลง
                    อยากให้รัฐบาลจัดนักเรียนทุนรัฐบาลให้แก่นักเรียนศาสนาอิสลามในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาแก่นักศึกษามุสลิมให้กว้างกว่าที่เป็นอยู่โดย ไม่จำกัดว่าต้องเรียนอะไร ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้โอกาสในการทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาสามัคคี พัฒนาศีลธรรมและจิตใจ ภายใต้กรอบการให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่มุ่งหวังผลทางวัตถุจนลืมหลังศีลธรรมอันดีระหว่างบุคคล
                   สถานทูตได้ให้ความตั้งใจที่จะสนับสนุนกับการสร้างความเข้าใจและเข้าถึงระหว่างนักศึกษา สร้างสรรค์กิจกรรมในเชิงคุณภาพมากขึ้น มากกว่าในเชิงปริมาณ เพื่อให้กิจกรรมได้บรรลุสู่เป้าหมายสูงสุดนั้นคือการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม และเท่าเทียมกัน ทั้งนักศึกษาไทยในอียิปต์และในประเทศอื่นๆ หวังให้กระทรวงต่างประเทศได้ให้ทุนการศึกษาแก่ศึกษาที่เขาต้องการศึกษา ในสาขาศาสนาโดยไม่มีการจำกัดสาขาการที่เป็นสามัญเพียงอย่างเดียว อยากได้อาคารหอพักนักศึกษาไทยในกรุงไคโร เป็นแผนการลงทุนทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ในไคโรอย่างถาวร เพราะตราบใดที่อัลอัซฮัรยังอยู่นักเรียนไทยของเราก็จะต้องอยู่คู่กับประเทศนี้ตลอดไป
                   นี่คือหนึ่งตัวแทนนักเรียนไทย ที่ก้าวมาทำหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนของทุกคน และเป็นตัวแทนเข้าหาสถานทูตในเรื่องการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสะพานทอดไปยังประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในการเป็นนักศึกษามุสลิมและเป้าหมายอย่างมุสลิมที่ควรจะเป็น แม้จะดูเป็นคนเงียบๆ แต่ก็คมกริบเช่นเดียวกัน ขอเป็นกำลังใจให้นายกฯ ทำงานเพื่อสังคมนักศึกษาไทยและประเทศไทยต่อไปครับ
-----------------------------------
(เปิดโลกการศึกษามุสลิม : ตอน: นายกสมาคมนักเรียนไทยไคโรฯ คนที่ 49 นสพ.คม ชัด ลึก 22 พ.ย 2554 )

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ดุอาเตรียมสอบ

     วันเวลาช่างรวดเร็วเหลือเกินเราจะทำการสอบกันอีกแล้ว อ่านหนังสือกันหมดรึยัง(ไม่ทันแล้ว...) เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคร้าบแต่นอกจากอ่านหนังสือแล้วอย่าลืมนะครับ  توكل على الله และขอดุอากันอย่างสม่ำเสมอ الدعاء مخ العبادة การเรียนถือเป็นอิบาดะฮ์หนึ่งของพวกเราเลยนะ ขอเสนอดุอาให้พวกเรานำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันกันนะคร้าบปำ
 ดุอาเริ่มทวนตำรา
اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْْئَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّيْنَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ، اَللّهُمَّ اجْعَلْ أَلْسِنَتَنَا عَامِرَةً بِذِكْرِكَ وَقُلُوْبَنَا بِخَشْيَتِكَ وَأَسْرَارَنَا بِطَاعَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ 

หลังทวนตำรา   
          اَللّهُمَّ إِنَّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا قَرَأْتُ وَمَا حَفِظْتُ وَمَا تَعَلَّمْتُ فَرُدَّهُ عِنْدَ حَاجَتِى إِلَيْهِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ .
 เมื่อออกไปสอบ
          اَللّهُمَّ إِنَّي تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ .
 ขณะเข้าห้องสอบ  
        رَبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِى مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا .
 เริ่มทำข้อสอบ   
          رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِى أَمْرِى وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِى يِفْقَهُوْا قَوْلِى ،بِسْمِ اللهِ ، اَللّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .
 พบข้อสอบยาก

         لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمَ بِرَحْمَتِكَ  أَسْتَغِيْثُ رَبِّ إِنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ .

 นึกคำตอบไม่ออก
        اَللّهُمَّ جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ ، اِجْمَعْ عَلَىَّ ضآلَّتِى .
เสร็จการทำข้อสอบ 

          اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ أنْ هَدَانَا اللهِ .

แล้วอย่าลืมให้แม่และพ่อช่วยดุอาให้เราمستجاب  นะครับ
(ขอขอบคุณ จุลสาส์น ฉบับปฐมฤกษ์ สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรฯปี 2552-2553)