วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โครงการสัมมนาการทำงานระหว่างคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่และชุดเก่า ณ บะห์รียะห์

       ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาการทำงาน ระหว่างคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่และชุดเก่า โดยสถานทูตร่วมกับสมาคมฯ ณ บะห์รียะห์ ระหว่าง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2554
อาทิตย์ยามเช้า

 จิบชากันหน่อย บรรเทาความหนาวได้หน่อยหนึ่ง

 
หน้าถูเขาหินดำ 

แหล่งน้ำท่ามกลางทะเลทรายที่แห้งแล้ง 

โฉมหน้าผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด

 ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ภาคค่ำเป็นการสัมมนาการทำงาน

ต้นไม้พันปี(อาจเป็นต้นเดียวในทะเลทรายบะห์รียะห์)

ถ่ายรูปก่อนเดินทางกลับไคโร
คนขับรถผู้อยู่เบื้องหลัง เอ๊ะ แต่หน้าคุ้นๆมากนะครับ
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น: