วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายนามผู้ตอบรับเข้าร่วมสัมมนาสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่าอียิปต์


1.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ     สตูล
2.โรลเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธื       สงขลา
3.โรงเรียนบุสตานุดดีนมูลนิธิ           สงขลา
4.โรงเรียนอิมารอตุดดีน                  กรุงเทพฯ
5.โรงเรียนตัสดีกียะห์                     สงขลา
6.โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา               สงขลา
7.นายวุฒิพร ติเพียร                      นนทบุรี
8.โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา            กรุงเทพฯ
9.โรงเรียนธรรมพิทยาคาร            ปัตตานี
10.โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา        ยะลา
11.โรงเรียนดาราวิทย์                    ยะลา
12.โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ      ปัตตานี
13.โรงเรียนแสงธรรมวิทยา        นราธิวาส
14.โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์            ปัตตานี

15.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา        ปัตตานี
16.โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา      ยะลา
17.โรงเรียนดารุลฮูดาวิทยา            ยะลา
18.โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์    นราธิวาส
19.นายอดุลย์   งามโขนง
20.นายทรงวุฒิ สุจริต
21.นายณัฐวุฒิ สุจริต
22.โรงเรียนซอลีฮียะห์            ปัตตานี
23.นายสมาน   แดงโกเมน      อดีตนายกสมาคมฯ
24.โรงเรียนพัฒนาวิทยากร     ยะลา
25.โรงเรียนดารุสสาลาม         นราธิวาส
26.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา   ปัตตานี
27.โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ      ปัตตานี
28.นายอิบรอเฮ็ม หะยียูโซะ    สาราณียกร 52
29.โรงเรียนดาราวิทยา           นราธิวาส
ทีเหลือจะทยอยอัพเรื่อยๆครับ

ไม่มีความคิดเห็น: