วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

ประกาศสำหรับคนไทยในอียิปต์เนื่องในวันครบรอบหนึ่งปีการปฏิวัติ 25 มกราคม

    บรรยากาศของประเทศอียิปต์ในช่วง วันที่ ๒๕ มกราคม 2555 นี้ อาจมีการชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความสำเร็จ และแสดงความดีใจของประชาชนในชาติ อย่างยิ่งใหญ่ ต่อชัยชนะในการได้มาซึ่งสิทธิ และเสรีภาพ ที่จตุรัสมัยดานตะห์รีร หรือในพื้นที่ต่างๆดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุมดังกล่าว ขออัลลอฮ์คุ้มครอง และบิตเตาฟีกวันนะญาฮ์ ในการสอบทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น: