วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศการแจกเนื้อที่สมาคมฯ

    1 มกราคม 2554 
     สมาคมฯรับหน้าที่ประสานกับญัมอียะห์ฯและอำนวยความสะดวกใ้ห้นักศืกษา ซึ่งนักศืกษาทั้ง 62 คนที่มีรายชื่อได้ทยอยมารับกันในวันนี้ ณ ที่ทำการสมาคม 
 แยกเนื้อใส่ถุงๆละ 1 กิโลกรัม (โดยประมาณ)


ไม่มีความคิดเห็น: