วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อผู้ได้รับเนื้อจากญัมอียะห์

ทางสมาคมฯได้รับการประสานงานจากญัมอียะ-ชัรอียะห์เรื่องการแจกเนื้อ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 เวลา 11.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับเนื้อได้ ในวันและเวลาดังกล่าว


     - อย่าลืมนำหนังสือเดินทางมาด้วย ( สำคัญมาก )
    - รายชื่อนี้ทางญัมอียะห์เป็นผู้คัดเลือก สมาคมฯไม่มีส่วนในการคัดเลือกแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น: